Zawał serca – czas to życie

Śląscy kardiolodzy i ratownicy medyczni razem walczą z opóźnieniami!

25 lipca 2017 r., z inicjatywy Pana prof. Mariusza Gąsiora, Koordynatora kampanii „Zawał serca – czas to życie”, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się PIERWSZE spotkanie z udziałem Pani Jolanty Czaplińskiej-Jaszczurowskiej – Dyrektora Wydziału Zdrowia z przedstawicielami środowisk śląskich kardiologów i ratowników medycznych, poświęcone omówieniu organizacji i strategii wspólnego działania w walce o skrócenie czasu opóźnień w leczeniu chorych z zawałem serca. Na spotkaniu zostały zaprezentowane i omówione przez przedstawicieli Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wyniki badań przyczyn wspomnianych opóźnień.

W celu głębszej i bardziej szczegółowej analizy ww. problemów przygotowano i przedstawiono autorski wzór ankiety związanej z teletransmisją EKG i opóźnieniami, która została przekazana wszystkim zespołom ratownictwa medycznego oraz oddziałom kardiologii inwazyjnej na Śląsku. Realizację tejże ankiety zaplanowano na wrzesień; uzyskane z niej dane zostaną zaprezentowane na planowanym w listopadzie spotkaniu, a wyniki przeprowadzonych analiz powyższych danych zostaną przedstawione decydentom celem minimalizacji opóźnień systemowych w kraju.

Organizatorzy

Patronat naukowy

Patronat medialny