Zawał serca – czas to życie

„Zawał serca – czas to życie”

30 lat temu w Zabrzu, jako jednym z pierwszych miejsc w Europie, rozpoczęło się nowoczesne leczenie zawału serca. Wydarzenie to miało charakter przełomowy i przyczyniło się do zmniejszenia śmiertelności i inwalidztwa wśród naszego społeczeństwa.

Dzisiejsze doświadczenia wskazują, że dalszy postęp w ratowaniu chorych w zawale serca powinien polegać na skróceniu czasu od wystąpienia pierwszych objawów bólu zawałowego do dotarcia do specjalistycznego leczenia.

W ostatnich latach udało się ten drogocenny czas skrócić o kilkadziesiąt minut, ale nadal ciągle zbyt wiele osób z zawałem serca trafia zbyt późno na oddziały kardiologii.

W szczególności problem ten dotyka mieszkańców wsi i małych miasteczek oraz kobiet.

Wszyscy mamy decydujący wpływ na wysoką skuteczność ratowania pacjenta z zawałem serca, jeśli tylko w porę i odpowiednio zareagujemy na pierwsze objawy niedokrwienia mięśnia sercowego.

Kampania „Zawał serca – czas to życie” to akcja edukacji zdrowotnej, która pozwoli zwiększyć szansę uratowania tysięcy chorych w skali kraju.

Organizatorzy

Patronat naukowy

Patronat medialny